Topmoppies zetten zich in voor “Hulp­hond Ne­der­land”

Topmoppies zetten zich in voor “Hulp­hond Ne­der­land”

11 april 2018 Uit Door Topmoppies

Mensen kunnen niet altijd helpen, een hond wel! 

Ie­der­een wil zo min mo­ge­lij­ke af­han­ke­lijk zijn van an­de­re. Door een hulp­hond ver­be­terd voor veel men­sen de kwa­li­teit van het le­ven. Een hulp­hond kan in­ge­zet wor­den voor zo­wel jon­ge als ou­de­re men­sen.

De opleiding voor deze hulphonden kost geld, veel geld!

Wij zetten alles op alles om 1 hulphond te sponsoren om uiteindelijk iemand zo goed mogelijk te kunnen helpen

Een hulphond voor iemand in Harlingen of de omgeving daarvan. Om hiervoor het geld dat nodig is in te zamelen organiseren we de komende maanden allerlei activiteiten.

Help je mee? http://www.hulphond.nl/

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief.     

Hopelijk lukt het om, wellicht met meerdere organisaties en verenigingen, het enorme bedrag van 43.000 euro bij elkaar te krijgen voor een hulphond.